Klachtenregeling

Klachtenregeling

De gebruiker beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Bij klachten dient een koper zich allereerst te wenden tot de gebruiker.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de gebruiker, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de gebruiker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de koper zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen.

Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de koper de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de gebruiker en de koper, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: DM Retail BV, handelend onder naam B2B.InteriorScent.nl;

Postadres: Wateringweg 1-B28 / 2031EK Haarlem;

Telefoonnummer: 06-29007543

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 90530276

Btw-identificatienummer: NL865349538B01

De waardering van b2b.interiorscent.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.5/10 gebaseerd op 286 reviews.